“Tarımda dönüşümün aktörü”
 • Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
 • TARIM VE TEKNOLOJİ - I

 • 19 Ekim 2020

17. yüzyılda Avrupa tarımı oldukça ilkel olup, tarmda kullanılan araçlar kaba olmakla birlikte sayıları çok azdı. Başlıca kullanılan araçlar ise saban, tırmık, çapa, kürek ve muhtemelen at ve öküzlerin kullanıldığı karasaban dönemin varlıklı çiftçilerini temsil etmekteydi.  O dönem hayvancılık/sürü ıslahı hakkında çok az şey bilinmekteydi ve bilinen şeyler ortak bir mera’da birlikte otlatılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için çok az uygulanıyordu. Kışın hayvanlar için gıda bulmak zor olduğundan kış gelmeden çoğu hayvan kesime gönderilirdi. Arazi kullanımı da benzer şekilde ilkel yapılmaktaydı. En ileri düzeyde bilgi ve sermayeye sahip çiftçiler ise iki veya üç tarla sisteminde ürünlerinin kaba bir şekilde pratik uygulamalarını yapmışlardır. Üç tarla sisteminde bir şeritte; buğday, çavdar ve sonbaharda ekimi yapılan bazı ürünler ile ekilir, ikinci şeritte; yulaf, arpa, nohut ve ilkbaharda ekimi yapılan diğer ürünler ekilir, kalan diğer üçüncü kısım ise toprağın verimliliğini artıracağı ümidiyle boş bırakılırdı. Gübreleme işlemi tamamlandığında ürünler hasat edildikten sonra ürün artıkları için hayvanların yemlemesine müsaade edilirdi. 18. Yüzyılda eski zamanlarında kullanılan metotlarda çok az iyileşme sağlandı. Bununla birlikte o dönemde İngiltere’de önemli tarımsal gelişmeler sağlanmıştır. Jethro Tull ve Charles Townshend yonca ve diğer ürünleri onları ekmenin yanında toprağı yeteri şekilde yenilediğini göstermişlerdir. Robert Bakewell isimli bir çiftçi ise hayvan besleme metotlarını başarılı bir şekilde deneyimleyerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kaliteyi önemli oranda artırmayı başarabilmiştir. Özetle 1900’lerin başına kadar atlar ve öküzler çiftçilerin ana güç kaynağı olmayı sürdürmüş olup, 1900’lerle birlikte makine gücü insan işcünün yerini hızlı bir şekilde almaya başlamıştır.

Yazar: Dr. Coşkun ŞEREFOĞLU


Resim 1 - 1790 yılında kullanılan tarımsal aletler


Resim 2 - İcattan önce buğday hasadı

Yararlanılan Kaynak:

Faulkner, Harold Underwood (1954). American Economic History.

 • Sıkça
  Sorulan
  Sorular
 • Ankara Kalkınma Ajansı
 • Ankara Development Agency
 • BİLGİ HATTI
 • +90 (312) 310 03 00
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
 • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr